Evacuatie ziekenhuis Viecuri in Venlo

Venlo – Het ziekenhuis Viecuri in Venlo wordt ontruimd in verband met de hoge waterstand in de Maas.
Zo’n 200 patiënten waarvan 40 die zeer kwetsbaar zijn worden verspreid over andere ziekenhuizen in de regio van Venlo.

Waterschap Limburg meld het volgende,
” Ook al is het relatief klein dat het ziekenhuis onder water komt te staan, maar we kunnen het risico niet nemen.
Dit ook vanwege een stroompje de Wilderbeek dat langs het ziekenhuis stroomt vormt deze risico.”

Foto’s: © WF