Het verschil tussen beroepsbrandweer en vrijwillige brandweer

16/10

Foto: Kazerne Lomm ©LT

16/10

Archief foto ©LT

Iedere brandweerman zowel vrijwillig als beroepsmatig heeft dezelfde taken in de basis brandweerzorg. Vrijwilligers volgen dezelfde opleidingen en oefeningen. Het woord vrijwillig heeft meer te maken met het toetreden in de organisatie, daarna zijn de brandweerleden verplicht om oefeningen te volgen, opleidingen te doen en uit te rukken. Dit alles om vakbekwaam te blijven in hun vak.

Opleiding
Als je je aanmeldt als brandweervrijwilliger zal er eerst een kennismaking worden gedaan, om te kijken of je ook in het team past en de verwachtingen wederzijds hetzelfde zijn. Woon je binnen 5 minuten van de kazerne? En ben je fysiek fit voor de job? Als dat allemaal in orde is en je bewijs van goed gedrag is in orde kun je beginnen aan de opleiding “Manschap A”, je begint met de kerntaak brand  als je deze module hebt afgerond ga je door naar de module “Technische hulpverlening”, vervolgens bestaat de laatste module uit het thema incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en bestrijding van waterongevallen. Heb je deze 3 opleidingen afgerond dan ben je brandweerman/vrouw. Uiteraard draai je ondertussen al oefeningen mee en ga je soms mee naar meldingen, want van alleen kijken kun je al veel leren. Na de module brand mag je al mee op de uitruk om bepaalde taken zelf uit te voeren.

Dienstverband
Zowel de vrijwillige als de beroeps brandweerlieden hebben een dienstverband met de veiligheidsregio of gemeente. Alleen de inhoud van het dienstverband is verschillend.
Beroeps brandweerlieden zitten als ze dienst hebben dag en nacht op de kazerne. Vrijwillige brandweerlieden zijn op afroep beschikbaar, en er wordt verwacht als er een alarmering binnen komt dat ze binnen 4 minuten op de kazerne zijn.
Een vrijwilliger heeft het brandweerwerk als “bijbaan”, een vrijwilliger maakt van tevoren afspraken met zijn hoofd werkgever of hij/zij zijn werk mag verlaten in het geval van een alarmering. Een brandweervrijwilliger in dienst hebben kan ook voordelen hebben voor het bedrijf, zo staat een diploma “Manschap A” gelijk aan een BHV diploma en kan deze daar ook voor ingezet worden, en kijkt op een andere manier naar brandveiligheid in het bedrijf. Doordat een vrijwilliger op ieder moment kan worden opgeroepen kan dit zakelijk en privé een behoorlijke belasting betekenen, en het is belangrijk dat het thuisfront achter deze hobby staat.

Een brandweervrijwilliger krijgt de uren die hij/zij werkt voor de brandweer gewoon betaald, ook de oefen en opleidingsuren worden betaald. Moet je altijd paraat zijn in geval er een alarmering komt? De vrijwillige brandweer werkt met een brandweerrooster, zo kan er aangegeven worden wanneer je absoluut niet inzetbaar bent. Maar sta je op het rooster als aanwezig, dan kun je op ieder moment worden gealarmeerd.

Tegenwoordig worden er bij bijna iedere brandweerpost wel vrijwilligers gezocht.

Interesse? klik dan op deze link en ga naar de website van de veiligheidsregio in uw gebied

Dit bericht is geschreven in samenwerking met Postcommandant Kazerne Lomm en Clustercommandant regio Venlo.