Welke hulpdiensten zijn er eigenlijk allemaal?

19/03

©LT

Veel mensen denken bij hulpdiensten alleen aan de Politie, Brandweer en Ambulance. Maar veel mensen weten niet dat er nog veel meer hulpdiensten of afdelingen zijn of wat hun taken nu eigenlijk zijn. Daarom gaan wij even alles op een rijtje zetten.

Afdeling Politie:

Het basisteam politie, de gewone politie zoals ze gewoon over straat lopen om te assisteren bij ongevallen, diefstal, inbraak, controles etc.

De Bereden politie, Ook wel politie te paard wordt ingezet ter surveillance of bij acties van de Mobiele Eenheid.

Luchtvaartpolitie, De politie helikopter`s geven vaak assistentie aan hun collega`s op de grond, bij bijvoorbeeld achtervolgingen, opsporingen en grote evenementen.

Verkeerspolitie, Het handhaven van alcohol/drugs gebruik in het verkeer en gevaarlijk rijgedrag.

Hondengeleiders, worden ingezet bij het vinden van verdachten, drugs of explosieven/wapens.

Recherche, Sporen zoeken bij inbraak, bij het vinden van een lichaam enz.

Mobiele Eenheid, Beter bekend als de ME heeft als primaire taak verstoringen van de openbare orde te voorkomen of te bestrijden.

Waterpolitie, De politie controleert bijvoorbeeld boten en jetski’s in recreatiegebieden en ladingen van schepen op rivieren en zee. Ook ondersteunt de waterpolitie evenementen zoals Sail Amsterdam of de intocht van Sinterklaas.

Afdeling DSI (Politie, Koninklijke Marechaussee en Defensie):

DSI  (Dienst Speciale Interventies), deze dienst voert bij terrorismegerelateerde situaties, situaties van grof geweld of in bijzondere gevallen de algehele leiding over het inzetten van de speciale eenheden.

Arrestatieteam (AT), Hun taak is meestal het arresteren van vuurwapengevaarlijke verdachten, of mensen die bekend staan om grof geweld te gebruiken.

Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB), De BSB is het arrestatieteam van de Koninklijke Marechaussee, daarbuiten zorgen zij ook voor de beveiliging van personen en objecten.

Unit Interventie Mariniers, onder meer gespecialiseerd in grootschalige, offensieve en ingewikkelde terreuracties. Op land, in de lucht, op en onder water. De Unit Interventie Mariniers komt in actie als de capaciteit van het AT of de BSB niet genoeg is.

Afdeling Koninklijke Marechaussee (KMAR):

De Marechaussee, heeft 3 kerntaken; Grensbewaking, bewaken en beveiligen, internationale en militaire politietaken.

Afdeling Defensie:
Defensie, zorgt voor bescherming van het eigen en bondgenootschappelijke grondgebied, inclusief het Caribisch deel van het Koninkrijk, bescherming en bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit, ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal.

Explosieve Opruimings Dienst Defensie (EODD), zorgt ervoor dat alle gevonden explosieven (vooral uit de 2e wereldoorlog) worden opgeruimd, maar ook zelfgemaakte vuurwerkbommen onschadelijk worden gemaakt.

MARSOF (MARtime Special Operations Forces), Vooruitgeschoven verkenningsoperaties voor de Nederlandse krijgsmacht en coalitiepartners, langs de kust maar ook verder het binnenland in. Speciale operaties ter zee (boardings) en op het land (bevrijdingsacties). Ondersteuning van preventie en stabilisatie-operaties (training van politiemensen en strijdkrachten in landen waar een goed functionerende overheid ontbreekt) & Binnenlandse terreurbestrijding.

Afdeling Brandweer:
De brandweer, heeft misschien wel meer taken als dat u zal denken: Het redden van mens en dier bij brand, hulp verlenen bij een verkeersongeluk, redden van mens of dier te water, meten en opruimen van gevaarlijke stoffen, hulp bij storm- en waterschade, opsporen van gaslekkages, bevrijden van dieren in nood, takelen en helpen van mensen op hoogte of grote diepte.

Team Brandonderzoek (TBO), Wordt ingezet bij het zoeken naar de oorzaak van een brand.

STH-Teams (Specialisme Technische Hulpverlening), is een elite team van de Nederlandse brandweer, deze wordt ingezet bij gecompliceerde branden en instortingen, ook wel de witte helmen genoemd.

USAR (Urban Search And Rescue team), kan wereldwijd binnen 24 uur ingezet worden bij rampen en instortingen voor het zoeken naar overlevenden, Verder kan dit team ook in Nederland binnen 4 uur in Nederland worden ingezet.

Afdeling Ambulance:

Ambulance, Het vervoeren van zieken en gewonden personen.

Mobiel Medisch Team (MMT), Een Team van trauma-artsen kan worden ingezet bij; Grootschalige ongelukken, Trein- of vliegtuigongelukken, Aanrijdingen met meer dan 30 km per uur waarbij een voetganger, fietser, scooter, brommer of motor betrokken is of een slachtoffer is overreden, Ongelukken met beknelling, Val van meer dan 5 meter hoogte, Bedelving met hoofd en/of borst, Elektrocutie of blikseminslag, Ernstige brandwonden (meer dan 15% of 10% met ander letsel), Niet te stelpen bloedingen, Auto te water.
Een MMT-Team komt meestal per helikopter ter plaatsen maar in grote steden kan dit ook met een auto zijn.

Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie (SIGMA), is een groep vrijwillige hulpverleners die ingezet kan worden wanneer de reguliere (spoedeisende) medische hulpverlening voor bijvoorbeeld een ramp of groot ongeval niet toereikend is.

Rode Kruis Noodhulpteams, Het Rode Kruis verleent noodhulp bij grote rampen of incidenten.

Afdeling Reddingsbrigade/Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij (KNRM):

Reddingsbrigade, het voorkomen en beperken van gevaarlijke situaties op en rond het water in Nederland. Aan de kust, het IJsselmeer, de randmeren en de recreatiegebieden in het hele land staan leden van reddingsbrigades klaar voor de veiligheid van gebruikers van ons oppervlaktewater.

KNRM, de KNRM is dé hulpverlener op het water, op zee, en ruim binnenwater, op basis van goed zeemanschap verleent de KNRM hulp op het water aan een ieder die hierom vraagt.

Overige:

Douane, de Douane houdt bijvoorbeeld toezicht op de invoer, de uitvoer en het vervoer van goederen. Daarbij controleert de Douane of de bij invoer verschuldigde belastingen worden betaald en of goederen bij uitvoer voldoen aan de voorschriften.

Rijkswaterstaat, De Rijksrederij zorgt voor veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid op de Nederlandse wegen en wateren. Wordt vaak ook ingezet voor afsluitingen van wegen bij wegwerkzaamheden of ongevallen.